Medzinárodný deň gramotnosti

Medzinárodný deň gramotnosti je každoročná celosvetová udalosť, ktorá sa koná 08. septembra. Cieľ je zdôrazniť význam gramotnosti a vzdelanosti pre jednotlivca a spoločnosť.

Tento deň sme oslávili aj v Základnej škole hrdinu Janka Čmelíka. Naši žiaci sa zapojili do rôznych aktivít z oblasti jazykovej gramotnosti, čitateľskej gramotnosti a geografickej gramotnosti. Žiaci druhého stupňa realizovali nasledovné aktivity: orientácia na mape, vytvorenie plagátu na tému Nenáležite použité slová v našej školskej praxi, čítanie slohových prác na tému Bol/bola som na lodi  kapitána Peaplefoxa, kreslenie predmetu podľa prečítaného textu. Taktiež zahrali hru na hodine biológie a bola to zaujímavá práca v skupinách. Zábavnou formou tak získali užitočné vedomosti.

Jarmilka Dolinajová, prof. slovenského jazyka a literatúry