ZŠ hrdinu Janka Čmelíka

Stará Pazova

Medzinárodný deň eliminácie rovesníckeho násilia

          Ako všetci dobre vieme, posledná streda vo februári je dňom eliminácie rovesníckeho násilia.

          Pri tejto príležitosti sa žiaci 5. až 8. ročníka Základnej školy hrdinu Janka Čmelíka zúčastnili prednášok a debát pod názvom Digitálne násilie – prevencia a reakcia v rámci občianskej výchovy a slovenského jazyka a literatúry, ktoré boli zamerané na bezpečnosť vo virtuálnom svete. Žiaci sa oboznámili s kladným, ale aj záporným vplyvom nových informačných technológií.

          Žiaci 6. ročníka napísali a pripravili v rámci školského projektu na hodine slovenčiny slohové práce na tému Čo je šikanovanie?. Vytvorili  zaujímavé, ale aj poučné práce o znášanlivosti a nenásilnej komunikácii. Svoje slohové práce prečítali: Vladimír Molnár, Dávid Vujašević a Dávid Sládok. Plagát o šikanovaní  vypracoval Milan Bzovský. Debatu viedla Edita Hudecová.

          Získané informácie umožnia žiakom eliminovať nástrahy virtuálneho a skutočného sveta.

Jarmilka Dolinajová

predmetná učiteľka

Odkazy

Kontaktujte nás

© Copyright 2024 - Všetky práva vyhradené
Web by MTopTech
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram