Matematická súťaž Misliša

Už tradične sa 10.3. 2022 v našej škole uskutočnila matematická súťaž Misliša. Súťažilo  42 žiakov od druhého po ôsmy ročník. Žiaci radi účinkujú na tejto súťaži preto, že sú úlohy zábavné. Najúspešnejší účastníci, ktorí budú mať 100 bodov postúpia do druhého kola súťaže.

M.Stošić