MALÝ PIERRE – okresná súťaž


Aj tohto roku, 17. apríla 2019 Inđija bola hostiteľkou okresnej súťaže MALÝ PIERRE (MALI PJER). Zúčastnilo sa na nej 141 žiakov  zo štyroch obcí. Základná škola hrdinu Janka Čmelíka sa zúčastnila s tromi karikatúrami žiakov, ktorí obsadili prvé, druhé a tretie miesto na obecnej súťaži. Účastníkmi boli Ivana Šagová, Andrej Simendić a Klára Filipová. S vyhranými 25 bodmi Klára Filipová obsadila PRVÉ MIESTO a zúčastní sa republikovej súťaže.

Profesor výtvarnej kultúry Ján Agarský.

(do slovenčiny preložila KHT)