Informácie o začiatku druhého polročia

Vážení rodičia, milí žiaci,

druhý polrok sa začína dňa 15. januára 2020. Vyučovanie pre žiakov od piateho po ôsmy ročník sa začína o 7.30 hod. a pre žiakov od prvého po štvrtý ročník o 13.30 hod.
PRAJEME VÁM ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2020 A VEĽA ÚSPECHOV V DRUHOM POLROKU!

kolektív školy