Futbalový turnaj

          Dňa 21.septembra bola pracovná nevyučovacia sobota  v znamení  športu. Žiaci si pozreli demonštráciu volejbalu,  džudo-a a účinkovali v štafetových hrách.

prof. Anička Balážová