ZŠ hrdinu Janka Čmelíka

Stará Pazova

Európsky deň jazykov

Na podnet Rady Európy v Štrasburgu, Európsky deň jazykov sa oslavuje v krajinách po celej Európe od 26. septembra 2001.

     

Vedení myšlienkou multikulturalizmu a podporovať šírenie jazyka a  viacjazyčnosti, žiaci druhého stupňa Základnej školy  hrdina Janka Čmelíka v Starej Pazove, spolu s ich učiteľmi jazyka už niekoľko rokov organizujú program pri príležitosti zaznamenávania tohto dňa. V tento deň, 26. septembra, sme usporiadali výstavu písomných prác a plagátov a prebiehal aj 45- minútový program. Vyzneli piesne v nemčine, angličtine a srbčine, zaujímavé informácie o jazykoch, ktorými sa hovorí po celom svete, tiež príslovia v slovenskom jazyku, deti spievali v nemčine a angličtine, pozdravili účastníkov v rumunčine, maďarčine, francúzštine, rusínčtine, ruštine a v iných jazykoch. Niektorí z našich žiakov individuálne, vo svojom voľnom čase, učia sa japonský jazyk, takže sme mali príležitosť počuť a ​​dozvedieť sa niečo aj o tomto, pre nás exotickom jazyku.

     

Toto bolo ďalšie z radu zaujímavých a vzdelávacích podujatí organizovaných našou školou. Dúfame, že každý z účastníkov týmto spôsobom obohat svoje znalosti jazyka a jazykov, a pravdepodobne tam boli aj tí, ktorí budú chcieť začať sa učiť cudzí jazyk, pretože, ako sa hovorí :. ,, Si bohatý, natoľko, koľko jazykov hovoríš. ”

Olivera Miletićová-Panovićová
prof. anglického jazyka a literatúry

(zo srbčiny preložila KHT)

 

V rámci projektu Európskeho dňa jazykov v našej škole sa 26. septembra uskutočnil program, na ktorom naši žiaci preukázali časť svojich jazykových znalostí. Predstavili sa v písomných prácach, recitáciách, krátkych rozhovoroch, prísloviach, hádankách, interpretácii návrhov plagátov, ako aj vtipov či už o našom prostredí alebo jazykoch vo všeobecnosti. V našej škole sa vyučuje slovenčina, srbčina, angličtina a nemčina, takže väčšina prác bola napísaná a rozprávaná v týchto jazykoch, ale počas akcie sme počuli aj frázy z mnohých ďalších jazykov.

     

Upovedomením seba a svojich kamarátov na zmysel a krásu jazykových zručností účastníci programu poskytli svojim učiteľom prínos, ktorý prispel k označeniu tohto dôležitého dátumu európskej kultúry.

prof. Sava Đurđević

(zo srbčiny preložila KHT)

Odkazy

Kontaktujte nás

© Copyright 2024 - Všetky práva vyhradené
Web by MTopTech
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram