ZŠ hrdinu Janka Čmelíka

Stará Pazova

Elektronické určovanie termínu pre testovanie a zápis dieťaťa do prvého ročníka

Rodičia a iní zákonní zástupcovia môžu v elektronickej forme na portáli https://euprava.gov.rs/ určiť termín pre zápis a testovanie dieťaťa do  základnej školy aktivovaním služby eUrčovanie termínu pre zápis a testovanie dieťaťa do základnej školy.

Potrebné je aby ste:

(Služby>Vzdelávanie>eUrčovanie termínov v základnej škole)

  • Dohodnete termín v škole kam chcete zapísať dieta do prvého ročníka

Pri zápise nie je potrebné predkladať doklady, lebo ich škola získa z úradnej povinnosti.

Výnimkou je len lekárske osvedčenie v prípade, že ste prehliadku vykonali u súkromného lekára.

Poznámka 1: Termín môžete zrušiť 24 hodin skôr. V prípade, že termín nezrušíte a neprídte do školy v určenom termíne, systém Vám v nasledujúcich 14. dňoch nedovolí rezervovať nový termín.  V tom prípade rodičia budú musieť priamo osloviť školu a dohodnúť nový termín.

Poznámka 2:  V prípade, že máte dodatočné otázky v súvise s určovaním termínu, obrátiť sa môžete na kontaktné centrum na číslo 011/73-505-57.Telefonická podpora dostupná je od 22.03.2021 a počas trvania zápisu do základných škôl, každý pracovný deň od 07,30 do 15,30 hodín. 

Poznámka 3: Potrebné je aby rodičia, ktorí nemajú možnosť určiť termín pre zápis a testovanie dieťaťa  elektronickou formou kontaktovali školu na telefónne číslo 022/310-631 , každý pracovný deň v čase od 08-12 hodín, aby im škola podľa dohody určila termín zápisu a testovania dieťaťa.

Odkazy

Kontaktujte nás

© Copyright 2024 - Všetky práva vyhradené
Web by MTopTech
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram