Školska dokumenta

Pravilnik o merama, načinu i postupku zaštite i bezbednosti učenika za vreme boravka u školi i svih aktivnosti koje organizuje škola

Najnoviji pravilnik o izmenama pravilnika o kalendaru rada za školsku godinu 2020/2021

Novi pravilnik o ocenjivanju

Uputstva o merama zaštite zdravlja učenika i zaposlenih za osnovne i srednje škole

Pravilnik o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje,
zlostavljanje i zanemarivanje

Izveštaj direktora o svom radu za školsku 2019/20

Godišnji izveštaj o radu škole za 2019/20

Godišnji plan rada škole za 2020/2021

Aneks 2 školskog programa 2018/2019 – 2021/2022

ANEKS školskog programa 2018/2019 – 2021/2022

Školski program za period školske 2018/2019. do 2021/2022. godine

Razvojni plan ustanove 2019/2020 – 2023/2024

Izveštaj o samovrednovanju kvaliteta rada ustanove

Plan učionica 2020/21

Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju

Zakon o osnovama sistema obrazovanja 2017. godina

Pravilnik o ocenjivanju

Statut

Poslovnik o radu Školskog odbora

Poslovnik Saveta roditelja

Obaveštenje o proceduri upisa u prvi razred osnovne škole

Pravilnik o organizaciji i ostvarivanju nastave u prirodi i ekskurzije u osnovnoj školi_30_2019-46

Pravilnik-IOP-18. sepetembar-2018