Detský týždeň: Rozdelené šťastie dvojnásobne rastie

Od 5. – 9. októbra sa v našej škole oslávil Detský týždeň s mottom: Rozdelené šťastie dvojnásobne rastie.

Žiaci nižších ročníkov sa v rôznych aktivitách zaoberali témami kamarátenia a radosti.