Deň v mestkej knižnici

Tohtoročný Detský týždeň naši žiaci prvého a druhého stupňa si spestrili návštevou Ľudovej knižnice Dositeja Obradovića v Starej Pazove. Žiaci prvého ročníka sa vybrali do detského oddelenia knižnice, kde mali rôzne zábavné a poučné aktivity. Žiaci knižničného krúžka, šiestaci, sa vybrali do jedného z oddelení knižnice, v ktorom sú uložené staré rukopisy a tlače. Žiaci mohli vidieť a dotknúť sa starých kníh, periodík, slovníkov a kalendárov. Príjemne strávený deň spestrilo aj slnečné počasie.

Jarmilka Dolinajová, učiteľka slovenského jazyka a literatúry