Deň svätého Valentína

Z iniciatívy Školského žiackeho parlamentu, ktorý vedie učiteľka Ema Machová-Domoniová, dňa 14. februára už tradične bola organizovaná akcia oslavujúca Deň svätého Valentína.

Žiaci robili plagáty,  ktoré boli vystavené v areáli školy a taktiež bola organizovaná aj distribúcia listov.

Podujatie sprevádzala Rádio-televízia Vojvodiny, ktorá ešte viacej potešila našich žiakov.

Galéria fotografií