ZŠ hrdinu Janka Čmelíka

Stará Pazova

David Simendic získal prvé miesto v súťaži Nacionálna ekologická olympiáda a tak prispel k dobrému menu svojej školy

V čase, keď sa z dôvodu núdzového stavu všetci zaoberáme zmenami  každodenného života a tým, akým spôsobom plníme svoje povinnosti, túžba po poznaní, pokroku a dokazovaním i naďalej pretrváva.

Rovnako tak sa aj David Simendić, vedľa kombinovaného tradičného a online vyučovania, ktoré úspešne zdoláva, ani súťaží nevzdáva. David sa prihlásil na mnohé súťaže.

Spomenieme rozhlasovú súťaž , kde získal prvé miesto na základe rozhodnutia odbornej poroty, ale v tejto súťaži získal aj cenu publika.

Podieľal sa aj na obvodovej recitačnej prehliadke.

Ale David nie je úspešný len v prednese krásneho slova, keďže prejavuje záujem aj o prírodné vedy. Tento rok sa po prvýkrát zúčastnil ekologickej súťaže Nacionálna ekologická olympiáda – NEO – 2021, na tému životného prostredia, udržateľného rozvoja životného prostredia, recyklovania a nakladania s odpadom, ktorá bola uskutočnená v organizácii Centra pre nadania z Boru.

Tým, že David získal prvé miesto v republikovej súťaži, ukázal, že je veľmi úspešný aj v tejto oblasti. Ako nám povedal, konkurencia v tejto súťaži bola veľká a  test náročný s prísnymi pravidlami, ale mu nič z toho nezabránilo preukázať svoje vedomosti.

Dúfame, že sa aj naďalej bude zaoberať ekológiou, rozširovať získané vedomosti medzi svojimi spolužiakmi a že sa mu podarí prebudiť ekologické povedomie ako žiakov, tak aj dospelých.

Blahoželáme Davidovi k jeho početným a veľkým úspechom v tomto školskom roku a prajeme mu, aby aj naďalej bol taký úspešný.

Odkazy

Kontaktujte nás

© Copyright 2024 - Všetky práva vyhradené
Web by MTopTech
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram