ZŠ hrdinu Janka Čmelíka

Stará Pazova

Celoslovenská súťaž triednych a školských časopisov “PRO SLAVIS 2023” – 1. miesto: ZŠ Janka Čmelíka, Srbsko – OÁZA

V celoslovenskej súťaži triednych a školských časopisov “PRO SLAVIS 2023” , ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Dom

Matice slovenskej v Žiline, školský časopis Oáza ZŠ hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy obsadil 1. miesto v V. kategórii – Časopisy materských, základných a stredných škôl v zahraničí s vyučovacím jazykom slovenským.

Cieľ súťaže je podporiť a rozvíjať tvorivé aktivity detí a mládeže v oblasti literárnej tvorby.

Jarmilka Dolinajová, profesorka slovenského jazyka a literatúry

Odkazy

Kontaktujte nás

© Copyright 2024 - Všetky práva vyhradené
Web by MTopTech
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram