Deň tolerancie

Deň tolerancie

Dňa 16.11.2022 sme sa zúčastnili súťaže Červeného kríža. Témou bola diskriminácia a tolerancia v spoločnosti. Ceny za literárne práce získali Karol Fitoš a Kristina Havranová, žiaci 6.1, a Mihaela Tótová, […]

Autor asatanz, 05.12.2022


Záhrada, ktorá učí

V priebehu predchádzajúceho roka sa v ZŠ Hrdinu  Janka Čmelíka  realizoval projekt Záhrada, ktorá učí. Záhrada, ktorá učí je prírodná školská záhrada, ktorá slúži na výučbu, rozvíjanie medzipredmetových vzťahov a zdokonaľovanie […]

Autor asatanz, 04.12.2022


Seminár Korene

Dňa 5.11.2022 na Základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove bol realizovaný seminár pre prednášateľov dejepisu na základných školách s vyučovacím jazykom slovenským. Seminár pod názvom Korene moderoval učiteľ dejepisu Jaroslav […]

Autor asatanz,


Navštívili sme mestskú knižnicu

Dňa 15. novembra 2022  žiaci knižničného krúžku (Lena Stankovićová, Dávid Simendić a Vasil Vrška) s prvákmi navštívili Ľudovú knižnicu Dositeja Obradovića. Poetka Milena Severovićová ich privítala, prečítala im niekoľko básní […]

Autor asatanz,


VHV – spoločný projekt

Dňa 10. novembra 2022  žiaci 6. a 7. ročníka so svojimi  učiteľmi  slovenského a srbského jazyka navštívili starú hurbanovskú faru. Privítal ich pán Igor Feldy, ktorý ich oboznámil o živote […]

Autor asatanz,


Škola v prírode

Žiaci druhého a tretieho ročníka pobudli na Divčibarách od 6. po 12. november 2022. Mali tam rôzne pekné  aktivity, medzi ostatným jazdu vláčikom a spúšťanie „zip-lajnom“. Sledovalo ich pekné počasie a týždeň rýchlo […]

Autor asatanz, 25.11.2022


Návšteva Nového Sadu

Ambientálne – integrované vyučovanie zemepis – biológija Ambientálne – integrované vyučovanie zemepis – biológija V piatok, 07.10.2022 žiaci piatych ročníkov, s učiteľmi: Dušicou Rosićovou, Martou Majorskou, a Libušou Simendićovou sa […]

Autor asatanz,


Návšteva

Dňa 1. novembra 2022 našu školu navštívila Sladjana Bursać, zástupkyňa pokrajinského tajomníka pre školstvo, predpisy, správu a národnostné menšiny, s kolegyňami Jelenou Bjelobabou a Danielou Kostić. Cieľom návštevy bola obchádzka škôl, ktoré získali […]

Autor asatanz, 06.11.2022


Škola online žurnalistiky

Dňa 3. novembra 2022 Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny  organizoval dielňu Škola online žurnalistiky v Základnej škole Jána Kollára v Selenči, na ktorej sa zúčastnili žiaci a […]

Autor asatanz, 03.11.2022