ZŠ hrdinu Janka Čmelíka

Stará Pazova

Časopisy a knihy v slovenskom jazyku

Ďakujúc slovenskému spolku hrdinu Janka Čmelíka a súbehu Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstva boli poskytnuté finančné prostriedky na nákup časopisov a kníh v slovenskom jazyku. Cieľ projektu je, aby sa žiakom v základných školách Simeona Aranického a hrdinu Janka Čmelíka, ktorí majú predmet slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry, zabezpečil nákup časopisov v slovenskom jazyku a aby sa školské knižnice doplnili knihami v slovenskej reči. Na tento spôsob žiaci, ktorí sa voliteľne učia tento predmet, dostali ročné predplatné časopisov Zornička a Vzlet.

Еma Machová-Domoniová

Odkazy

Kontaktujte nás

© Copyright 2024 - Všetky práva vyhradené
Web by MTopTech
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram