Detský týždeň

Detský týždeň

V rámci detského týždňa 01.10.2018-08.10.2018 prebiehal i športový týždeň. Žiaci vyšších ročníkoch sa zúčastnili v rôznych športových aktivitách. Piaty ročník sa zúčastnil v športovej súťaže ,,Medzi dvoma ohňamiʺ, šiesty ročník v hádzanej, siedmi ročník vo […]

Autor Direktor, 08.10.2018


Nový školský rok

Tretieho septembra začal sa nový školský rok a naša škola srdečne privítala svojich žiakov. Najšťastnejší boli prváci, ktoých privítal riaditeľ spolu s učiteľkami. Pre prvákov, piatáci prichystali priliehavý program. Žiakom […]

Autor Direktor, 03.09.2018


Školenie pre učiteľov piatych tried

Dňa 24.08.2018 so začiatkom o 10 hod., naša škola usporiadala školenie pre učiteľov, ktorí tento rok vyučujú piaty ročník. „Vzdelávací program pre učiteľov druhého cyklu základnej školy pre realizáciu vyučovania […]

Autor Direktor, 24.08.2018