XIII. seminár pre žiakov z rozličných vojvodinských škôl s vyučovacím jazykom slovenským

Navštívili sme mestskú knižnicu

Dňa 15. novembra 2022  žiaci knižničného krúžku (Lena Stankovićová, Dávid Simendić a Vasil Vrška) s prvákmi navštívili Ľudovú knižnicu Dositeja Obradovića. Poetka Milena Severovićová ich privítala, prečítala im niekoľko básní […]

Autor asatanz,


VHV – spoločný projekt

Dňa 10. novembra 2022  žiaci 6. a 7. ročníka so svojimi  učiteľmi  slovenského a srbského jazyka navštívili starú hurbanovskú faru. Privítal ich pán Igor Feldy, ktorý ich oboznámil o živote […]

Autor asatanz,


Škola v prírode

Žiaci druhého a tretieho ročníka pobudli na Divčibarách od 6. po 12. november 2022. Mali tam rôzne pekné  aktivity, medzi ostatným jazdu vláčikom a spúšťanie „zip-lajnom“. Sledovalo ich pekné počasie a týždeň rýchlo […]

Autor asatanz, 25.11.2022


Návšteva Nového Sadu

Ambientálne – integrované vyučovanie zemepis – biológija Ambientálne – integrované vyučovanie zemepis – biológija V piatok, 07.10.2022 žiaci piatych ročníkov, s učiteľmi: Dušicou Rosićovou, Martou Majorskou, a Libušou Simendićovou sa […]

Autor asatanz,


Návšteva

Dňa 1. novembra 2022 našu školu navštívila Sladjana Bursać, zástupkyňa pokrajinského tajomníka pre školstvo, predpisy, správu a národnostné menšiny, s kolegyňami Jelenou Bjelobabou a Danielou Kostić. Cieľom návštevy bola obchádzka škôl, ktoré získali […]

Autor asatanz, 06.11.2022


Škola online žurnalistiky

Dňa 3. novembra 2022 Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny  organizoval dielňu Škola online žurnalistiky v Základnej škole Jána Kollára v Selenči, na ktorej sa zúčastnili žiaci a […]

Autor asatanz, 03.11.2022


Hodžov novinový článok 2022

Dňa 31. októbra 2022 Márii Grbićovej odovzdal Janko Havran  diplom, zborníky prác a finančnú odmenu za slohovú prácu na súťaži Hodžov novinový článok, ktorý jej poslal Juraj Valent zo Slovenska. […]

Autor asatanz,


Literárny večierok v ĽK Dositeja Obradovića

Žiaci a učitelia našej školy mali príležitosť vypočúť si Miroslava Demáka, Katarínu Hricovú, Martina Prebudilu a Vladimíra Valentíka dňa 25. októbra 2022 na literárnom večierku v ĽK Dositeja Obradovića. Jarmilka […]

Autor asatanz, 30.10.2022


Oslobodenie Starej Pazovy

Výročie oslobodenia Starej Pazovy sme si pripomenuli dňa 23. októbra 2022 v našom mestskom parku pri pomníku národného hrdinu Janka Čmelíka. V kultúrno-umeleckom programe účinkovali žiaci druhého stupňa našej školy. Žiaci […]

Autor asatanz,