1. miesto za časopis „OÁZA” v školskom roku 2019/2020

          Základná škola hrdinu Janka Čmelíka získala 1. miesto za časopis „Oáza” v celoslovenskej súťaži  triednych a školských časopisov  v zahraničí s výučbou jazyka slovenského PRO  SLAVIS 2019.

          Redaktori časopisu „Oáza” boli: Michaela Hricová, Andrea Opavská, Jana Ušjaková, Ilona Valentová, Branislav Kabas, Andrej Lakatoš a Ema Verešová. Žiaci spolupracovali s učiteľkou slovenského jazyka a literatúry Jarmilkou Dolinajovou.

          Dom Matice slovenskej v Žiline usporiadal slávnostné vyhodnotenie súťaže.

Jarmilka Dolinajová, učiteľka slovenského jazyka a literatúry