Reč direktora

Savremena tehnička dostignuća, kao što su računar, internet i njegove veb strane, omogućavaju da u vaše domove uđu pitanja, obraćanja ili informacije koji inače ne bi ušli. Ne strepimo da ćete našu veb stranicu shvatati kao svojevrsni propis ili zadiranje u vašu privatnost. Direktor obrazovno-vaspitne ustanove smatra potrebnim da se o ovom procesu izjasni i sam, jer u našu instituciju svakodnevno šaljete svoje dete sa punim poverenjem i nadom da će jednoga dana iz nje izaći pismena, i za životna iskušenja spremna mlada osoba.

Početak vaspitnog procesa počinje sa razlikovanjem dobra i zla, tj. sa učenjem o moralnim vrednostima. Vremenom predavač upoznaje sposobnosti učenika i usmerava ga, da bi učenik svoje potencijale razvijao potpuno. Znanja iz opšte kulture stečena posredstvom nastavnih predmeta, omogućuju našim učenicima da bezbedno zakorače u svet odraslih.

Svaki predavač, kao i roditelj, zna, da je stečeni osećaj sigurnosti dragoceni poklon koji đak nosi iz škole. Tu sigurnost dobiće samo onda, ako nalazi ljubav i razumevanje, kako kod predavača, tako i kod roditelja. Veliku, neprocenjivu ulogu u tom pogledu imaju roditelji. Oni su za dete uzor ponašanja, tj. roditelji vlastitim životnim primerom vaspitaju svoje dete.

U današnje vreme, ne jednom, učenik stoji  pred dilemom, da li je vredniji čovek koji ima za cilj što manje da radi, a bude materijalno bogat, ili čovek koji ima za cilj da neprekidno uči i vlastitim naporom dosegne vrednosti koje bi usrećile ne samo njega nego i njegove bližnje.

Želeo bih da naša škola priprema takve ljude koji će uvek umeti da budu pošteni i korisni članovi društva.

Janko Havran, direktor škole