OŠ "Heroj Janko Čmelik"

Stara Pazova

Program naših učenika za 75. rođendan Miroslava Demaka

Dana 1. novembra 2023. godine učenici drugog ciklusa  Osnovne škole “Heroj Janko Čmelik” obeležili su godišnjicu života Miroslava Demaka, slovačkog vojvođanskog pisca, i posetili su staru evangelističku parohiju u kojoj je organizovana izložba Demakovih publikacija. Tamo su ih dočekali Igor Feldi i Katarina Vereš. Mihaela Tot i Darko Hrehor su prisutne informisali o životu i delu našeg istaknutog pisca. Demakovu pesmu U nepoznatoj zemlji su recitovali: Andrej Čmelik, Andrej Sladok, Atina Zolnjan, Maja Šago i Livia Kubečka. Posle završetka programa učenici su razgledali izložbu knjiga Miroslava Demaka.

Jarmilka Dolinaj, profesor slovačkog jezika i književnosti

Linkovi

Kontaktirajte nas

© Copyright 2024 - Sva prava zadržana
Web by MTopTech
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram