O školi

OŠ „Heroj Janko Čmelik“ je škola u kojoj se nastava od prvog do osmog razreda izvodi paralelno – na srpskom i na slovačkom jeziku. Postoje posebna srpska i slovačka odeljenja. Škola neguje tradiciju srpske i slovačke nacionalne kulture. Dosledno sprovodi program obrazovanja Ministarstva prosvete Republike Srbije. Aktivno sarađuje sa svim školama na teritoriji opštine. Takođe sarađuje sa ostalim školama, kao i sa kulturno-umetničkim, sportskim, socijalnim, zdravstvenim i ostalim društvenim institucijama u Srbiji. Saradnju ostvaruje i sa Nacionalnim savetom slovačke nacionalne manjine i Maticom slovačkom  u Srbiji, kao i sa ustanovama i institucijama Slovačke republike.

Škola uspešno i redovno učestvuje u svim aktivnostima u organizaciji lokalne samouprave, a i u projektima različitih ministarstava Republike Srbije.

Istorijat škole i osnovni podaci:

Osnovana je 1770. godine, dolaskom prvih Slovaka na ove prostore. Nalazi se u centru Stare Pazove. Zgrada u kojoj se izvodi nastava građena je u tri navrata. Prednji deo je zidan 1833. godine, nastavak je dograđen 1950.g., a 1980.g. fiskulturna sala sa nastavnim kabinetima. Nastava je kabinetska i izvodi se u dve smene. Škola poseduje biblioteku sa preko 13.000 knjiga, uglavnom na slovačkom i srpskom, ali i na engleskom i nemačkom jeziku.

Od 1959. godine sa ponosom nosi ime heroja iz Drugog svetskog rata Janka Čmelika.

Obrazovanjem na maternjem jeziku svojih učenika – slovačkom – u periodu dužem od 240. godina, kao i nastavom na srpskom jeziku, postiže se osposobljavanje učenika za ravnopravno služenje i slovačkim i srpskim jezikom.

U školskoj 2011./12. godini upisano je 306 učenika u 16 odeljenja.

U školi radi 45 zaposlenih, od toga 30 u nastavi.

Pored slovačkog i srpskog, izučavaju se engleski kao obavezni, i nemački jezik kao obavezni izborni predmet

Izborni predmeti u nižim odeljenjima su: čuvari prirode, narodna tradicija i lepo pisanje.

Izborni predmet u višim razredima je informatika i računarstvo.

Obavezni izborni predmeti su: građansko vaspitanje, evangelističko-luteranska veronauka Slovačke evangelističke a.v. crkve.

Obavezni izborni predmet je fizičko vaspitanje a sportovi koji se biraju: korektivna gimnastika i odbojka.

Vannastavne aktivnosti su: hor i orkestar, umetničko-kreativna sekcija, ritmika, novinarska sekcija, kulturno-umetnička sekcija, istorijsko-istraživačka sekcija, likovni mediji, mladi fizičari, matematička sekcija, geografska sekcija, enjoying english.

Nastavni kadar preko stručnih seminara i samostalnim aktivnostima prati sve obrazovne i vaspitne oblasti i novosti. Učenici škole postižu odlične rezultate na takmičenjima iz gotovo svih oblasti i predmeta, na svim nivoima. Time, na radost svojih roditelja, nastavnika i njih samih, uspešno predstavljaju, kako svoju osnovnu školu, tako i opštinu u kojoj žive i obrazuju se. Dobrim rezultatima doprinosi i usklađeni rad i saradnja sa Savetom roditelja, kao i Školskim odborom.

Škola nosi ime narodnog heroja Janka Čmelika.