Nove klupe

Mesna zajednica Stara Pazova svojom donacijom omogućila je kupovinu novih klupa za učenike
Osnovne škole „H. J. Č.“.


Jarmilka Dolinaj, nastavnica slovačkog jezika i književnosti