Elektronsko zakazivanje termina za testiranje i upis deteta u prvi razred

Roditelji i drugi zakonski zastupnici mogu elektronskim putem da zakažu na Portalu https://euprava.gov.rs/ termin za  testiranje i upis deteta u osnovnu školu pokretanjem usluge eZakazivanje termin za upis i testiranje deteta u osnovnu školu.

Potrebno je da:

(Usluge>Obrazovanje>eZakazivanje termina u osnovnoj školi)

  • Zakažete termin u školi gde želite da upišete dete u prvi razred

Prilikom upisa nije potrebno da prilažete dokumenta, jer će ih škola pribaviti po službenoj dužnosti.

Izuzetak je samo lekarsko uverenje ukoliko ste pregled obavili kod privatnog lekara.

Napomena 1: Termin možete da otkažete 24 časa ranije. Ukoliko ne otkažete termin i ne dođete u zakazanom terminu u školu, sistem Vam neće dozvoliti narednih 14 dana da rezrvišete novi termin. U tom slučaju roditelji će morati direktno da se obrate školi i zakažu novi termin.

Napomena 2: Ukoliko imate dodatna pitanja u vezi sa zakazivanjem termina obratite se kontakt centru na broj 011/73-505-57. Telefonska podrška dostupna je od 22.03.2021. godine i tokom trajanja upisa u osnovne škole svakog radnog dana od 07,30 do 15,30 časova.

Napomena 3: Roditelji koji nisu u mogućnosti da elektronski zakažu termin za upis i testiranje deteta, potrebno je da se jave školi na telefon 022/310-631 svakog radnog dana u vremenu od 08 -12 časova kako bi im škola po dogovoru zakazala termin upisa i testiranja deteta.