Школска документа

Извештај директора о свом раду за школску 2018/2019 – септембар 2019

Годишњи извештај о раду школе за 2018/2019

Годишњи план рада школе за 2019/2020

Глобално годишње планирање 2019/2020- 1. део

Глобално годишње планирање 2019/2020 – 2. део

АНЕКС школског програма 2018/2019 – 2021/2022

Школски програм за период школске 2018/2019. до 2021/2022. године

Развојни план установе 2019/2020 – 2023/2024

Извештај о самовредновању квалитета рада установе

План учионица 2019/2020

Закон о основном образовању и васпитању

Закон о основама система образовања 2017. година

Правилник о оцењивању

Статут

Пословник о раду Школског одбора

Пословник Савета родитеља

Годишњи план провере знања

Обавештење о процедури уписа у први разред основне школе

Правилник о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи_30_2019-46

Правилник-ИОП-18. сепетембар-2018


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/hjcmelikedu/public_html/wp-includes/functions.php on line 4609