Dečja nedelja – stop nasilju

Razdragani učenici O.š. „Heroj Janko Čmelik“ su i ove školske godine zajedno sa svojim nastavnicima aktivno obeležili Dečju nedelju.

     

     

Tema ovogodišnje Dečje nedelje bila je: „Igrom protiv nasilja“. Prvog dana učenici su napravili plakate na ovu temu. U utorak je škola bila ukrašena učeničkim radovima,koji su bili izrađeni od suvog lišća i jesenjih plodova. Sledeći dan je bio rezervisan za sportska takmičenja, a u četvrtak su đaci svojim crtežima ukrasili školsko dvorište. Projekcijama filmova ispunjen je peti dan, a završna manifestacija Dečje nedelje bila je „Trka radosti.“

M.Stošić