Часописи и књиге на словачком језику

Захваљујући СКУД-у „Јанко Чмелик“ и конкурсу Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, обезбеђена су средства за набавку часописа и књига на словачком језику. Циљ пројекта је да се ученицима у OШ „Симеон Араницки“ и ОШ „Херој Јанко Чмелик“, који похађају предмет словачки језик са елементима националне културе обезбеди куповина часописа на словачком језику, као и да се школске библиотеке допуне књигама на словачком језику. Тиме су ученици који факултативно похађају овај предмет добили годишњу претплату на часописе „Zornička“ и „Vzlet“.

Ема Махо-Домоњи