245. година словачке основне школе у Старој Пазови