Medzinárodný deň eliminácie rovesníckeho násilia

Medzinárodný deň eliminácie rovesníckeho násilia

          Ako všetci dobre vieme, posledná streda vo februári je dňom eliminácie rovesníckeho násilia.           Pri tejto príležitosti sa žiaci 5. až […]

Prečítajte si viac
Deň ružového trička

Deň ružového trička

          Žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka Základnej školy hrdinu Janka Čmelíka dňa 24.2.2021 na hodinách slovenčiny poznamenali Deň ružového trička. Vypočuli si príbeh o chlapčekovi, ktorého […]

Prečítajte si viac
Deň štátnosti

Deň štátnosti

Oznámujeme rodičom a žiakom našej školy, že 15. a 16. februára nebude vyučovanie, lebo oslavujeme Deň štátnosti. S vyučovaním sa bude pokračovať v stredu 17. februára 2021 podľa rozvrhu: nižšie ročníky, zmena A o […]

Prečítajte si viac
Ľudovít Štúr (1815 – 1856)

Ľudovít Štúr (1815 – 1856)

JAZYKOVEDEC: Ľudovít Štúr uzákonil nový spisovný jazyk v roku 1843 na fare v Hlbokom spolu s Jozefom Miloslavom Hurbanom a Michalom Miloslavom Hodžom. Základnou kodifikačnou príručkou sa stala Nauka reči slovenskej. Zavedenie spisovnej slovenčiny odôvodnil aj v diele Nárečja […]

Prečítajte si viac
Program našich žiakov a učiteľov pri príležitosti dňa Svätého Sávu

Program našich žiakov a učiteľov pri príležitosti dňa Svätého Sávu

Keďže za súčasných okolností nie je možné bezpečne predviesť  vhodný kultúrno-umelecký program venovaný  Dňu Svätého Sávu v priestoroch školy,  ako to bývalo v minulých rokoch, týmto spôsobom pokúsili sme sa […]

Prečítajte si viac
Zápis do 1. ročníka

Zápis do 1. ročníka

Prečítajte si viac

ОШ "Херој Јанко Чмелик"

ОШ „Херој Јанко Чмелик“ је школа у којој се настава од првог до осмог разреда изводи паралелно – на српском и на словачком језику. Постоје посебна српска и словачка одељења. Школа негује традицију српске и словачке националне културе. Доследно спроводи програм образовања Министарства просвете Републике Србије. Активно сарађује са свим школама на територији општине. Такође сарађује са осталим школама, као и са културно-уметничким, спортским, социјалним, здравственим и осталим друштвеним институцијама у Србији. Сарадњу остварује и са Националним саветом словачке националне мањине и Матицом словачком  у Србији, као и са установама и институцијама Словачке републике.

Prečítajte si viac
ОШ

Kontaktirajte nas